Participo a la Fig Bilbao amb la galeria Espai d’Art 32 de Mallorca.

fig Bilbao